Wykluczanie ze zbioru/sz/,/s/

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,3,4″ ihc_mb_template=”3″ ] [/ihc-hide-content] Ćwiczenia głosek /sz/ i /s/ w wyrazach (nagłos) Opis: Nazwij obrazki, następnie zastanów się i wybierz obrazek, który nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Ciasteczkowy potwór /s/

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,3,4″ ihc_mb_template=”3″ ] [/ihc-hide-content] Ćwiczenia z głoską /s/ w wyrazach Opis: Zjedz jak najwięcej ciasteczek i głośno nazywaj obrazki. Uważaj na bomby, masz tylko 3 życia! Sterowanie: strzałki (lewo, prawo)

Nazwij i wybierz /dr/

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,3,4″ ihc_mb_template=”3″ ] [/ihc-hide-content] Ćwiczenia utrwalające połączenia głoskowe /dr/ i /tr/ w wyrazach Opis: Wybierz obrazek, którego nazwa rozpoczyna się głoskami wyświetlanymi na ekranie telewizora. Nazywaj głośno obrazki. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Nazwij i wybierz /tr/

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,3,4″ ihc_mb_template=”3″ ] [/ihc-hide-content] Ćwiczenia utrwalające połączenia głoskowe /tr/ i /dr/ w wyrazach Opis: Wybierz obrazek, którego nazwa rozpoczyna się głoskami wyświetlanymi na ekranie telewizora. Nazywaj głośno obrazki. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Syldek wraca do domu!

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,3,4″ ihc_mb_template=”3″ ] [/ihc-hide-content] Ćwiczenia z głoską /s/ w sylabach Opis: Pomóż Syldkowi wrócić na jego planetę. Wsłuchaj się w głos lektorki i wykonuj zadania. Sterowanie: strzałki (lewo, prawo) + spacja

Memory jesienne DR

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,3,4″ ihc_mb_template=”3″ ] [/ihc-hide-content] Ćwiczenia głoski /r/ po spółgłosce /t/ Opis: Odnajdź wszystkie pary obrazków z głoską /r/. Po ukończeniu zostaniesz przeniesiony do sekcji utrwalania. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Dzień Jeża

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,3,4″ ihc_mb_template=”3″ ] [/ihc-hide-content] Ćwiczenia z głoskami /ż/ i /z/ Opis: Pomóż Jeżowy Jerzemu zebrać jabłka na zimę. Uważaj na trujące grzyby! Nazywaj głośno wszystkie zapisane na jabłkach sylaby i logotomy z głoskami /ż/ i /z/. Sterowanie: strzałki (prawo, lewo) + spacja

Popłyń rybką – syczące

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,3,4″ ihc_mb_template=”3″ ] [/ihc-hide-content] Płyń rybką – ćwieczenia z głoskami /s/, /z/, /c/, /dz/ w sylabach i logotomach Opis: Płyń rybką, zbieraj bańki powietrza i zdobywaj punkty. Przetrwaj 2 minuty! Powtarzaj na głos to co zapisane na bańkach. Uważaj na inne groźne ryby, zderzenie z nimi zabiera życie. Po przepłynięciu 2 minut, przejdziesz […]