Sprzątanie pokoju

Ćwiczenia z głoskami /cz/ i /c/ Opis: Nazwij obrazki, następnie zastanów się wyrzuć je do odpowiednich koszy Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Wykluczanie ze zbioru/sz/,/s/

Ćwiczenia głosek /sz/ i /s/ w wyrazach (śródgłos) Opis: Nazwij obrazki, następnie zastanów się i wybierz obrazek, który nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Memory z Gaduliną

Utrwalanie głoski /cz/ w wyrazach Opis: Pomóż Gadulinie dopasować takie same obrazki. Podczas odkrywania głośno je nazywaj. Po dopasowaniu wszystkich par, Gadulina przeniesie Cię do sekcji utrwalania. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy.