Świąteczne pary

Ćwiczenia pamięci wzrokowej Opis: Pomóż Gadulinie odnaleźć wszystkie pary! Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy