Znajdź pary z Gaduliną

Ćwiczenia z głoską /ś/ Opis: Znajdź pary. W kolejnym etapie powtarzaj głośno nazwy obrazków. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Klasowa zabawa słuchowa /ś/

Ćwiczenia słuchowe z głoską /ś/ Opis: Nazwij obrazki, następnie zastanów się i wybierz obrazek, który jest zgodny z instrukcją z tablicy. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Lot samolotem – ciszące

Ćwiczenia z głoskami /ś/, /ź/, /ć/, /dź/ w wyrazach Opis: Leć samolotem, zbieraj chmurki z wyrazami i zdobywaj punkty. Przetrwaj 2 minuty! Powtarzaj na głos wszystkie wyrazy zapisane na chmurkach. Uważaj na pszczoły, nietoperze, muchy i ziemię, ponieważ zderzenie z nimi zabiera życie. Po ukończeniu lotu (2 minuty), przejdziesz do sekcji utrwalanie, w której możesz […]

Lot samolotem /ś/

Ćwiczenia z głoską /ś/ w wyrazach Opis: Leć samolotem, zbieraj chmurki z wyrazami i zdobywaj punkty. Przetrwaj 2 minuty! Powtarzaj na głos wszystkie wyrazy zapisane na chmurkach. Uważaj na pszczoły, nietoperze, muchy i ziemię, ponieważ zderzenie z nimi zabiera życie. Po ukończeniu lotu (2 minuty), przejdziesz do sekcji utrwalanie, w której możesz kolejno powtórzyć wszystkie […]