Memory z Gaduliną

Utrwalanie głoski /cz/ w wyrazach Opis: Pomóż Gadulinie dopasować takie same obrazki. Podczas odkrywania głośno je nazywaj. Po dopasowaniu wszystkich par, Gadulina przeniesie Cię do sekcji utrwalania. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy.