Świąteczne pary

Ćwiczenia pamięci wzrokowej Opis: Pomóż Gadulinie odnaleźć wszystkie pary! Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Posprzątaj pokój

Ćwiczenia z głoskami /sz/ i /s/ Opis: Nazwij obrazki, następnie zastanów się wyrzuć je do odpowiednich koszy Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy