Znajdź pary z Gaduliną

Ćwiczenia z głoską /ś/ Opis: Znajdź pary. W kolejnym etapie powtarzaj głośno nazwy obrazków. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy

Klasowa zabawa słuchowa /ś/

Ćwiczenia słuchowe z głoską /ś/ Opis: Nazwij obrazki, następnie zastanów się i wybierz obrazek, który jest zgodny z instrukcją z tablicy. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy