Znajdź pary z Gaduliną

Ćwiczenia z głoską /ź/ Opis: Znajdź pary. W kolejnym etapie powtarzaj głośno nazwy obrazków. Sterowanie: myszka + lewy przycisk myszy